Forskningsprosjekt


Bruk av M ABC-2 ved undersøkelse av 3 1/2 år gamle for tidlig fødte barn

Prosjektbeskrivelse:
Barn født før uke 28 og/eller fødselsvekt under 1000 gram, samt barn født før uke 37 med mistanke om skade i hjerne eller sanseorganer, anbefales ifølge Nasjonale retningslinjer å bli fulgt opp med undersøkelser. I denne studien er for tidlig fødte barn på 3 1/2 år undersøkt av fysioterapeut med den motoriske testen M ABC-2. Denne testen er standardisert for terminfødte friske 3 åringer. For tidlig fødte barn kan ha sammensatte vansker som kompliserer undersøkelsen og bruk av motorisk test. Hensikten med studien er å få fram foreldres erfaringer og vurderinger av denne testen, samt mulige konsekvenser for fysioterapi. Det gjennomføres semistrukturerte kvalitative intervjuer. Intervjuguide med tema er laget på forhånd. Det gjøres et strategisk utvalg av fire foreldre til barn med ulik totalskåre på testen. Gjennom fenomenologisk-hermeneutisk analysemetode vil studien finne ut hvilke implikasjoner det har å bruke M ABC-2 ved undesøkelse av fortidlig fødte barn ved 3 1/2 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1462 Prosjektstart: 16.09.2013 Prosjektslutt: 30.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunn Kristin Øberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktueltForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord