Forskningsprosjekt


Fraværsmønstre

Vitenskapelig tittel:
Disentangling absence patterns (Frischsenterets prosjektnummer K4134)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har fire deler: 1) Helse og sykefravær med spørsmål som: er effekter av gradert sykmelding avhengig av diagnose? og har sykmeldinger helsekonsekvenser for mor og barn/foster? 2) Arv av trygd: hva er mekanismene bak arvelighet av trygd og kan graden av arvelighet påvirkes av politiske virkemidler? 3) Arbeidsplassens betydning for fravær: hvilke forhold ved arbeidsplasser skaper høyt/lavt sykefravær og utstøting fra arbeidslivet? 4) Kjønnsforskjeller i fravær: hvorfor er det så store kjønnsforskjeller i sykefravær? Betydningen av barn, familie, biologi, preferanser m.m. Studien er en registerstudie. Det skal benyttes data fra en rekke registre. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1627 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Simen Markussen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Norges Forskningsråd, Prosjektnummer: 227103

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5000000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsøkonomi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2013 REK sør-øst
06.05.2015 REK sør-øst