Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom rehabiliteringsforløp og livskvalitet ett år etter hjerneslag i Nord- Norge og Danmark. En mixed method studie

Prosjektbeskrivelse:
Helsetjenesten har behov for mer kunnskap om hva kontekstuell variasjon, regionale utfordringer og lokale løsninger betyr for rehabiliteringsforløpet etter hjerneslag. Studien skal beskrive rehabiliteringsforløpet til personer med hjerneslag i Nord-Norge og Danmark og hva det betyr for opplevd livskvalitet. Ved å beskrive og sammenligne forløpsdata fra ulike pasientkohorter i to skandinaviske land vil studien bidra til evaluering av dagens tilbud og gjennom sammenligninger og analyser tilføre en kunnskapsbase til nytte for utviklingen av rehabiliteringsfeltet. En populasjonsbasert prospektiv studie med systematisk registrering av rehabiliteringstilbud og helserelatert livskvalitet gjennomføres i kombinasjon med kvalitativ kontekstuell analyse av rehabiliteringsforløp og livskvalitet basert på pasienterfaringer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1461 Prosjektstart: 18.08.2014 Prosjektslutt: 18.08.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Søkes om 100% stipendiat over 3 år, samt 20% prosjektbedarbeider i 3 år fra Helse Nord.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord
23.04.2015 REK nord