Forskningsprosjekt


Legemiddelsikkerhet hos geriatriske pasienter

Vitenskapelig tittel:

Factors associated with medication safety and health related outcomes in geriatric patientsProsjektbeskrivelse:
Prosjekt i tre deler, del en er en sammenligning av legemiddelbruk hos eldre på sykehjem og eldre som er hjemmeværende, del to sammenligner bivirkninger hos eldre med bivirkninger hos voksne for å se hvilke bivirkninger eldre er mer sårbare for etter justering for bruken av legemidler. Del tre skal sammenligne pasienter ved Geriatrisk Poliklinikk i Tromsø med den generelle geriatriske befolkningen. Faktorer som skal studeres er legemiddelbruk, sykehusinnleggelser, morbiditet og mortalitet. Effekten av poliklinisk besøk kan også vurderes gjennom en før og etter analyse av pasientene ved klinikken.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1784 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 31.07.2017

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Beate Hennie Garcia
Forskningsansvarlig(e):  Sykehusapotek Nord HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet søkes finansiert av Helse Nord

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600000

Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2013 REK nord