Forskningsprosjekt


Laboratorietesting av fullblod behandlet med smittereduserende teknologi

Vitenskapelig tittel:

In vitro pilot study before the MEDIC I in vivo platelet study - “Mirasol® System for Whole Blood:

Survival and Recovery of Radiolabeled Platelets in Healthy Volunteers”Prosjektbeskrivelse:
Smitteoverføring ved blodtransfusjon har alltid vært en alvorlig risikofaktor. Det er nå utviklet en rekke teknologier som reduserer smitterisikoen betydelig for plasmaprodukter - og til dels for blodplatekonsentrater. Teknologi for konsentrater av røde blodceller og fullblod mangler. Nå er det imidlertid kommet en teknologi basert på bruk av vitamin B6 (riboflavin) som virker svært lovende og trygg. Det skal startes større studier i USA (røde celler) og Norge (blodplater), og transfusjon av fullblod skal gjennomføres i land med høy malariaforekomst (Ghana). Før de kliniske studiene kan gjennomføres, må det utføres noen flere laboratoriestudier. Studien i Bergen går ut på å teste funksjon av blodplater som lagres i den behandlete fullblodposen ved romtemperatur i fire døgn. I tillegg til testing av blodplateaktivering og blodplatefunksjon, er det noe testing av de røde blodcellene og av koagulasjonsfaktorer. Dette er en in vitro-studie der det skal inkluderes blod fra 20 blodgivere i ulike karantener, hvorav ti er test- og ti er kontrollenheter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1582 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 31.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Studien er finansiert av Department of Defence (DoD), USA - som har bevilget pengene til Terumo BCT. Terumo BCT driver studien, men det er supervisjon direkte fra DoD.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-prosjekt, Nivå: Universitet
Sluttmelding/publikasjon: Laboratorietesting av fullblod behandlet med smittereduserende teknologi
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2013 REK sør-øst
06.05.2014 REK sør-øst