Forskningsprosjekt


Fargedoppler ultrasonografi: En undersøkelse alternativt til MR angiografi ved diagnostikk av storkarsaffeksjon hos pasienter med storkarvaskulitt

Vitenskapelig tittel:

A Head-to-Head Comparison of Color Doppler Ultrasonography (CDUS) and Magnetic Resonance Angiography (MRA) in Patients with systemic Large Vessel Vasculitis (sLVV) - A cross sectional studyProsjektbeskrivelse:
Det finnes i dag ingen undersøkelse som kan bekrefte med 100 % nøyaktighet om en pasient har blodkarsbetennelse (storkarsvaskulitt). Det er i dag vanlig å benytte MR-angiografi til formålet, men metoden gir begrenset mulighet til å undersøke de mellomstore karene. I tillegg er metoden tidkrevende og kostbar, og bruk av konstrastmidler kan være problematisk for eldre pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Fargedoppler ultralyd er en ny diagnostisk metode, og formålet med prosjektet er å sammenligne denne nye metoden med konvensjonell MR-angiografi mht nøyaktighet i vurderingen av tykkelsen på «supra-aortic vessels». 50 pasienter får både MR og fargedoppler ultralyd. Bildene vurderes blindet for hver teknikk av to eksterne eksperter. Blant annet måles intima.media kompleks tykkelse.100 friske får utført fargedoppler ultralyd med samme måling. Deltagerne forespørres å avgi blodprøver til en godkjent generell forskningsbiobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1655 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Andreas Diamantopoulos
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norsk Revmatologisk Forening, SSHF, Siemens Norge tilbyr ultralydutstyr

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Materiale fra biobank:
Revmabiobank
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2013 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
07.05.2014 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst