Forskningsprosjekt


Innsamling av materiale fra forstørret lymfeknute

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på fortløpende innsamling av biologisk materiale fra pasienter som opereres på grunn av forstørret lymfeknute, på mistanke om kreftsykdom. Innsamlinga har en retrospektiv del og en prospektiv del. Det søkes om dispensasjon for å overføre angitt materiale innsamlet i diagnostisk virksomhet (tilbake til 2001) og om å forespørre framtidige pasienter om å samtykke til innsamling og anvendelse. Materialet vil bli oppbevart i en forskningsbiobank for anvendelse i vitenskapelige undersøkelser for å finne svar på viktige spørsmål vedrørende årsaker, mekanismer og forløp ved sykdommen. Slike undersøkelser vil bli gjennomført som ledd i prosjekt, som vil bli redegjort for i egne søknader.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1594 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 27.08.2063

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jostein Halgunset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge RHF/St Olavs hospital HF

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi og medisinsk genetikk. St. Olavs Hospital HF
Regional forskningsbiobank i Midt-Norge (FUGE plattformen)
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2013 REK midt
24.10.2014 REK midt
24.03.2017 REK midt