Forskningsprosjekt


Psykisk velvære blant nylige pensjonerte

Vitenskapelig tittel:
The experiences of psychological well-being when transitioning from working life through retirement, and are these experiences differently according to where the individuals are at developmental continuum?”

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien vil man undersøke «hvordan nylige pensjonerte eldre tenker om seg selv og sin egen hverdag, samt deres erfaringer med velvære i pensjonisttilværelsen». 40 deltakere skal inkluderes. Data skal innhentes ved intervju.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1540 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 02.01.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Bauger
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Telemark
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Høgskolen i Telemark - Rekrutteringsstipend

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK sør-øst