Forskningsprosjekt


Optimal risikostratifisering og behandling av lungeemboli

Vitenskapelig tittel:
Optimal Risk Stratification and Management of Pulmonary Embolism “The OPTIMA study”

Prosjektbeskrivelse:
Lungeemboli (LE) er en sykdom som rammer ca 1/1000/år. Rask diagnose og behandling er viktig for å minske dødelighet og unngå komplikasjoner. Behandlingen varierer avhengig av alvorlighetesgraden (risikoen for dødelighet). Dødeligheten varierer mellom 1% ved lav risiko til 25% ved høy risiko. Det er viktig å gjennomføre en rask risikovurdering for å avgjøre behandlingen. Pasienter med LE behandles vanligvis på sykehuset i ca 1 uke. 40% av pasienter vurderes for å være i lavrisiko-gruppen. Disse har vanligvis en ukomplisert forløp og kan muligens behandles ambulant. Det er dog lite dokumentasjon hva gjelder forsvarligheten av ambulant behandling og hvilke pasienter som er egnet for ambulant behandling. Hensikten med studien er 1- å vurdere forsvarligheten og gjennomførbarhet av ambulant behandling av lav risiko pasienter, 2- sammenligne diverse parametre og metoder for risikovurdering av LE for å finne en optimal og effektiv metode for risikovurdering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1806 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold Fredrikstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: NA
Sluttmelding/publikasjon: Dette studiet fikk ikke finansiering og ble derfor ikke noe av
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2009 REK sør-øst