Forskningsprosjekt


Å leve med forhøyet risiko for tykktarmskreft

Vitenskapelig tittel:

Å leve med forhøyet risiko for tykktarmskreft. En tversnittsundersøkelse av hvordan  personer med påvist mutasjon i et av Lynchgenene opplever sin psykososiale situasjon og hva kjennetegner dem som ikke følger anbefalte kontrollopplegg.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om pasienter som lever med forhøyet risiko for tykktarmskreft. Pasienter med påvist genfeil i et av Lynchgenene blir henvist blant annet til livslange coloskopiundersøkelser. Disse kontrolloppleggene anses som meget effektive, men man vet lite om hvem som etterlever disse kontrollene og hva som kjennetegner de som dropper ut av coloskopiene. Formålet med denne spørreundersøkelsen er derfor å få mer kunnskap om hvordan det å oppleves å leve med denne genfeilen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1483 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Cathrine Bjorvatn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Institusjonen dekker utgiftene selv. Veiledningsutgifter inngår i faste arbeidsoppgaver for prosjektleder

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: genetisk veiledning, Nivå: master grad
Sluttmelding/publikasjon: Å leve med forhøyet risiko for tykktarmskreft
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK vest
10.01.2018 REK vest