Generell forskningsbiobank


Blåmerker

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med opprettelse av denne generelle forskningsbiobanken er å utvikle nye og bedre metoder for å kunne aldersbestemme en skade. I prosjektet ønsker man å starte innsamling av biologisk materiale og oppbevare materiale for at det skal danne forskningsgrunnlag til studier hvor vi skal utvikle bedre metoder for å kunne aldersbestemme blåmerker og skader. Humant biologisk materiale vil bli innsamlet fra avdøde som obduseres ved avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Det biologiske materialet vil bli sikret fra hudoverflaten til de aktuelle individene. Ved innsamling av materialet vil det bli avidentifisert, og så snart saken er ferdig konkludert vil materiale bli anonymisert. Dette blir gjort fortløpende og ansvarshavende sørger for at dette blir utført. Det søkes om fritak fra kravet om samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1578 Startdato for innsamling av materiale: 02.09.2013

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Linda Ferrante
Finansieringskilder: Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin


Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2013 REK sør-øst