Forskningsprosjekt


Forekomst av ulike typer håndfrakturer i Nord-Norge

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil med denne studien lage en oversikt over forekomst av ulike typer håndfrakturer i Nord-Norge. Vi har ikke klart å finne at noen slik studie har vært gjennomført i Nord-Norge tidligere. Vi ønsker å samle inn anonymiserte pasientdata ved å gjennomgå alle håndfrakturer i røntgenjournalsystemet ved Universitetssykehuset Nord-Norge over en periode på 1-2 år. Ut fra disse dataene håper vi å kunne kartlegge hvor stor andel av frakturene er yrkesrelatert og hvor stor andel av frakturene som oppstår på fritiden. I den grad der er mulig ut fra henvisningsteksten i den enkelte røntgenrekvisisjon vil vi også kartlegge om frakturene er sesongrelatert og hva som er årsaken til disse og om det er ulik fordeling med tanke på kjønn og alder. Studien vil også gi informasjon om henvisningenes kvalitet når det gjelder aktuelle kliniske opplysninger fra henvisende lege.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/781 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 31.10.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Siri Millerjord
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: 5. årsoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK nord