Forskningsprosjekt


Barnebruddregistrering Ahus

Vitenskapelig tittel:
12 måneder prospektiv registrering av alle brudd blant barn under 16 år i området til Akershus Universitetssykehus, med fokus på skademekanisme og fysisk aktivitet.

Prosjektbeskrivelse:
Insidensen av brudd blant barn øker i den vestlige verden, uten at vi vet hvorfor. På den ene side vet vi at utilstrekkelig fysisk aktivitet fører til nedsatt bentetthet som øker risikoen for brudd, mens det på den andre side er en økning i høy-risiko aktiviteter som f.eks trampoline, skateboard, sykling, ski osv. Vi ønsker å registrere alle brudd blant barn under 16 år i en 12 måneders periode for å få oversikt over insidens og skademekanisme. Samtidig vil vi registrere barnas aktivitetsnivå ved hjelp av et enkelt og validert spørreskjema. Vi vil også registrere helsetilstand i form av tidligere brudd, faste medisiner og eventuell kroniske sykdommer, i tillegg til en kort oversikt over famileforholdene (antall søsken, egen og foreldrenes nasjonalitet).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1854 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per-Henrik Randsborg
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2009 REK sør-øst