Forskningsprosjekt


Endurant stentgraft - globalt registrer

Vitenskapelig tittel:
Endurant Stent Graft Natural Selection Global Postmarket Registry A multi-center, post-market, non-interventional, prospective study

Prosjektbeskrivelse:
Aneurismer i abdominalaorta (AAA) forekommer hyppig hos pasienter med arteriosklerotisk sykdom og har ubehandlet høy mortalitet. Det er enighet om at AAA bør behandles når diameter overstiger ca 5cm. De siste årene er tradisjonell, åpen kirurgi i økende grad erstattet med endovaskulær stentgraftbehandling. Fra lyskene føres selvekspanderbare stentgraftkomponenter til aorta og forlenges med skjøter til bekkenkarene. I tråd med den teknologiske utviklingen har leveringssystemene blitt tynnere og mer fleksible. Samtidig takler graftene mer utfordrende anatomi med større vinkler og kortere forankringssoner. Endurant fra Medtronic er et stentgraftsystem til bruk i abdominalaorta, ble CE-merket 1.juli 2008 og brukes rutinemessig ved Rikshospitalet til utvalgte pasienter. Medtronic har initiert et globalt register som skal samle data om Endurants sikkerhet og effektivitet. Datene skal danne grunnlag for sammenligning med historiske data fra andre systemer og bidra til Endurants FDA godkjenning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1846 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rolf Busund
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2009 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst