Forskningsprosjekt


Fysioterapeutdrevet poliklinikk for pasienter med spondylartritt

Prosjektbeskrivelse:
For pasienter med spondylartritt (betennelse i ryggsøylen), er generell fysisk aktivitet og spesifikk trening den viktigste ikke-farmakologiske behandlingen. Formålet med studien er å bedre kvaliteten på oppfølgingen for pasienter med spondylartritt i spesialisthelsetjenesten. Det skal gjøres en randomisert, kontrollert studie, der fysioterapidrevet poliklinikk (intervensjonsgruppe) sammenliknes med legedrevet poliklinikk (kontrollgruppe). Pasientene skal følges i ett år. Hovedeffektmålet vil være pasienttilfredshet, og sekundære effektmål er selvrapportert funksjon og grad av sykdomsaktivitet. 68 pasienter skal inkluderes. Data skal innhentes fra spørreskjema og pasientjournal. Samtykke innhentes fra samtlige deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1520 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 01.07.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ann-Katrin Stensdotter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge RHF, gjennom jobbglidningsmidler. Dekking av lønnsmidler.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 68

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Aktivitet og bevegelse, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2013 REK midt
28.02.2014 REK midt
04.04.2014 REK midt
09.05.2014 REK midt