Forskningsprosjekt


Gluten provokasjon ved cøliaki og gluten sensitivitet

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at glutenintoleranse er et klinisk betydelig helseproblem. Slik intoleranse kan arte seg som cøliaki - der er det uttalt betennelse i tynntarmen med skade av tarmtottene. Cøliaki helbredes med at pasienten spiser glutenfri kost, noe som fører til at tarmen leges og tarmtottene kommer tilbake. Mange personer har reaksjon på gluten, men der utredning ikke kan vise samme skade i tarmen. Dette kalles oftest glutensensitivitet uten cøliaki. For å diagnostisere slik glutensensitiviet uten cøliaki må man utføre provokasjonsforsøk med glutenholdig matvarer. I den aktuelle studien ønsker man å gjøre slike provokasjonsforsøk på personer med kjent cøliaki, på personer med mulig cøliaki og på personer med glutensensitivitet uten cøliaki. Det skal inkluderes totalt ca. 300 forskningsdeltakere, fordelt på tre forskjellige grupper, som skal inkluderes i tre ulike delprosjekter: cøliakipasienter der behandling fungerer godt, cøliakipasienter som har vedvarende helseplager etter oppstart av diett, og personer med mulig gluten-sensitivitet uten cøliaki.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1237 Prosjektstart: 21.06.2013 Prosjektslutt: 21.07.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut E. A. Lundin
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Sør-Øst, evt Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, evt andre ikke-kommersielle kilder.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Mekanismene for cøliaki
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst