Forskningsprosjekt


Effekt av ortoser på gangfunksjon hos barn med cerebral parese

Vitenskapelig tittel:
Effekt av ankel- fot ortoser på gangfunksjon hos barn med Cerebral Parese
Children with Cerebral Palsy - the impact of ankle-foot orthoses on gait function

Prosjektbeskrivelse:
Ankel- fot ortoser (AFO) er mye brukt hos barn med cerebral parese (CP) for å hindre feilstillinger og gi bedre gang- og ståfunksjon. Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å undersøke effekt av AFO på gangfunksjonen: Hvilken innvirkning har variasjoner i AFO’enes leddrotasjonsstivhet og innstillinger på ulike gangmønstre? Kan nye, avanserte ledd og materialer bidra til bedret funksjon og bruker-opplevelse? Hvilken nytte har barn med CP av AFO etter ortopedisk kirurgi? Utvalget vil bestå av gående barn og unge med uni- og bilateral spastisk CP, alder 4-18 år. Dataene vil primært bli samlet inn ved bruk av tredimensjonal databasert ganganalyse. Prosjektet anses viktig for å oppnå god klinisk praksis og klare retningslinjer i tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringsprosesser samt for å sikre optimale AFO til den enkelte pasient. Studien kan også få verdi for andre pasientgrupper der ortoser er et nyttig hjelpemiddel.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1242 Prosjektstart: 04.11.2013 Prosjektslutt: 02.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Inger Holm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Økonomisk støtte til lønnsfinansiering under doktorgradsstudier ble gitt i november 2012 fra Sophies Minde Ortopedi AS’ fond for forskning og utvikling.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst