Forskningsprosjekt


Dødelighet ved revmatisk vaskulitt og systemiske bindevevssykdommer

Vitenskapelig tittel:

Dødelighet ved systemisk vaskulitt og bindevevssykdommer. Data fra Norsk Systemisk Bindevevssykdom og Vaskulittregister (NOSVAR)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke dødelighet og dødsårsak i relasjon til forskjellige sykdommer registrert i Norsk systemisk bindevevssykdom- og vaskulittregister (NOSVAR). Det er antatt at det er varierende dødelighet avhengig av diagnose. Dette ønskes undersøkt ved en kobling av registrene NOSVAR, folkeregisteret og dødsårsaksregisteret. I tillegg ønskes innsyn i pasientjournalene for de som er døde, herunder innsyn i alle aktuelle OUS-journaler og de siste epikriser fra eksterne helseforetak. Studien vil inkludere samtlige personer som per i dag er registrert i NOSVAR siden opprettelsen i 1999. Det utgjør om lag 2500 personer. Studien ønsker også å inkludere de personer som i tiden frem til 2028 registreres i NOSVAR.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1637 Prosjektstart: 27.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Palm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helseforetaket drifter NOSVAR. Prosjektleder er lønnet av helseforetaket i 50% forskerstilling. Det vil bli søkt om prosjektstøtte for utgifter ved kobling av registerdata og driftsmidler internt fra interne og eksterne ikke-kommersille kilder, inklusiv Norsk Revmatikerforbund.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2500

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2013 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst