Forskningsprosjekt


Barnehageprosjektet i Volda

Vitenskapelig tittel:
Barnehageprosjkektet i Volda - psykisk helse i barnehagen

Prosjektbeskrivelse:
Volda kommune skal gjennomgå samme fagutvikling som Steinkjer og Klæbu kommuner. Alle ansatte i barnehagene deltar i fagutviklingen. Bakgrunnen er at det er vist at barnehagene generelt henviser få barn både til BUP og barnevern, og at de er usikre i sine vurderinger av hva som er normalt og hva som indikerer at barn har vansker. RKBU skal gjennomføre et forskningsprosjekt knyttet til fagutviklingen som skal foregå i Klæbu, Steinkjer og Volda kommuner. Denne søknaden gjelder fagutviklingen i Volda kommune. Formålet med studien er å kartlegge psykiske vansker hos barna i barnehagen via et standardisert spørreskjema, samt undersøke om personalets egne kliniske vurderinger og henvisninger blir mer treffsikre i sine vurderinger av hvilke barn som har psykiske vansker etter gjennomføringen av fagutviklingsprosessen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1363 Prosjektstart: 19.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: May Britt Drugli
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Dekkes av RKBUs egne midler, der noe skal brukes til kommunalt utviklingsarbeid.
Prosjektgruppen vil også bruke egen tid på prosjektet.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Sluttmelding/publikasjon: Barnehageprosjektet i Volda
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK midt
25.04.2018 REK midt