Forskningsprosjekt


Effekt av koffein på kraftutvikling som følge av et langvarig fysisk arbeid

Vitenskapelig tittel:

Caffeine and force developments after a long endurance exerciseProsjektbeskrivelse:
Prosjektet skal studere effekten av koffein på idrettslig prestasjonsevne. Bakgrunnen for studien er at til tross for at flere studier har vist at koffein har en positiv effekt på prestasjonsevnen, er det fortsatt usikkert hva årsakene til denne effekten er. Det virker å være en sammenheng at etter et koffein inntak på mellom 3-6 mg x kg-1 kroppsvekt kan utøvere klare å holde en høyere arbeidsintensitet. Nyere studer har også observert at koffein kan forbedre både rekruttering av motoriske enheter og kraftutvikling under fysisk aktivitet. Skulle dette være tilfellet ville den forbedrede kontraktiliteten i de arbeidene musklene kunne forklare en av grunnene til hvordan prestasjonsevnen er forbedret som følge av koffein inntak. På bakgrunn av dette ønsker studien å studere: Kan inntak av koffein (4 mg x kg-1) vedlikeholde/øke kraftutviklingen i benene, pre og post et submaximalt arbeid tilsvarende 75% av VO2max løp som varer i en time. Studien er en randomisert, cross-over design-studie, der forskningsdeltakerne får enten koffein eller placebo i forkant av en prestasjonstest. 15 forskningsdeltakere skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1243 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hans Kristian Stadheim
Forskningsansvarlig(e):  Norges Idrettshøyskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Økonomiske utgifter dekkes av Norges Idrettshøyskole

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD - Doktogradsprosjekt, Nivå: 1 året
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst