Forskningsprosjekt


En observasjonsstudie av pasienter med tykk- og endetarmskreft i Midt-Norge

Vitenskapelig tittel:
A longitudinal study of colorectal cancer patients with metastatic disease in Middle-Norway

Prosjektbeskrivelse:
Kreft i tykk- og endetarm er for både menn og kvinner den nest vanligste kreftform. Ved spredning til andre organ er det kun i få tilfeller mulig å gi kurerende behandling. Mange pasienter vil få kreftbehandling (cellegift- eller strålebehandling) der målet er livsforlenging eller bedring av livskvalitet. Dokumentasjonen for slik behandling bygger på forskningsstudier med strenge kriterier for deltakelse. Det er usikkert om behandlingen virker like godt og hvordan bivirkningene er for pasienter som ikke fyller disse kriteriene. I dette prosjektet ønskes det å ha en livslang studie av alle pasienter i Midt-Norge som får påvist kreft med spredning i tykk- og endetarm de neste tre årene (forventet antall: 700). Opplysninger om pasientens helse, kreftsykdom, behandling som gis, og om den virker vil bli registrert fortløpende gjennom hele sykdomsforløpet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1361 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Stein Kaasa
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er innvilget støtte til innsamling av studiedata fra Helse Midt-Norges forskningsmidler 2013.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 700

Materiale fra biobank:
Regional forskningsbiobank Midt-Norge
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK midt