Forskningsprosjekt


Effekt av koffein på intervalltrening ved 6 ukers trening

Vitenskapelig tittel:
The effects of caffeine intake during an 6 week traning period.

Prosjektbeskrivelse:
Inntak av koffein er vist å kunne forbedre idrettslig prestasjonsevne og benyttes derfor idag av flere idrettsutøvere under konkurranser. Resultat viser at etter et koffeininntak på mellom 3-6 mg x kg-1 kroppsvekt kan utøvere holde: en høyere intensitet, ligger nærmere sin personlige VO2maks, hjertefrekvens maks, laktat maks, lopplever lavere smerte og anstrengelse. En vet at intensitet ved utholdenhetstrening er avgjørende for ønsket treningsrespons. Videre er det vist at den mest effektive treningen for å øke maksimalt oksygen opptak er høyintensitetstrening gjennomført som drag på 3-5 minutter Likevel har ingen studert om inntak av koffein i forbindelse med denne type trening kan effektivisere treningsutbyttet. På bakgrunn av dette ønsker studien derfor å studere om et koffein (3 mg x kg-1) i forkant av intervalløkter gjennomført to ganger i uken, i 6 uker vil forbedre treningsresponsen målt som makismalt oksygen opptak, estimert anaerob terksel og tid benyttet på en 3000m test.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1162 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 15.06.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hans Kristian Stadheim
Forskningsansvarlig(e):  Norges Idrettshøyskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dekkes av NorgesidrettshøyskoleForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 35

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det kan være deler at studiet som bli benyttet, Nivå: 2 års (6 studiet i PhD graden)
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst