Forskningsprosjekt


Rekonstruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fettransplantasjon?

Vitenskapelig tittel:

Breast reconstruction with autologous tissue: microsurgery or fat grafting?

Rekonstruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fettransplantasjon?

 

 Prosjektbeskrivelse:
Metoder for rekonstruksjon av bryst varierer fra enkle teknikker med implantater og vevsekspandere til metoder som innebærer transplantasjon av store vevslapper ved hjelp av mikrokirurgi. Pasienter som i etterkent av kirurgisk fjernelse av bryst har gjennomgått strålebehandling er sjeldent gode kandidater for rekonstruksjon med implantater på grunn av fare for komplikasjoner. Derfor foretrekker man metoder som innebærer bruk av eget vev. Fettransplantasjon har begynt å etablere seg som et alternativ for mikrokirurgisk brystrekonstruksjon. Vi har planlagt å gjennomføre en prospektiv randomisert klinisk studie med tanke på å sammenligne 2 metoder for brystrekonstruksjon med autologt vev: DIEP lapp som har vært vårt første valg siden 2000, og fettransplantasjon med mikrografting i kombinasjon med ekstern vevskspansjon ved hjelp av Brava system.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1197 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 15.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Birgit Stark
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Man satser på ekstern finansiering av PhD graden, ved å søke HSØ, NFR,eller Kreftforeningen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 90

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: UiO, Nivå: dorktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK nord
20.02.2014 REK nord
12.02.2015 REK nord
08.09.2016 REK nord
08.09.2016 REK nord