Forskningsprosjekt


Nevropsykiatri og hjertetransplantasjon

Vitenskapelig tittel:
Neuropsychiatry and Heart Transplantation (NePaHT)

Prosjektbeskrivelse:
Uønskede psykososiale konsekvenser er beskrevet å ha betydning for det medisinske utfallet etter Hjertetransplantasjon, og det er ønskelig å forbedre kunnskapen om slike konsekvenser. OUS – Rikshospitalet har landsfunksjon for hjertetransplantasjon. Deltakerne i studien vil bli undersøkt ifm. deres årskontroll ved Kardiologisk avdeling. Undersøkelsen består av en psykiatrisk og en nevropsykologisk undersøkelse, bestående av anerkjente og validerte instrumenter. Relevante og nødvendige somatiske opplysninger vil bli hentet inn. Ved å kartlegge psykiske symptomer og kognitiv funksjon samtidig, forventer man å øke kunnskapen om potensiell modifiserbare nevropsykiatriske aspekter med betydning for utfallet etter transplantasjonen. Bedre kunnskap om nevropsykiatriske konsekvenser er i tillegg nødvendig for å forbedre den kliniske psykososiale oppfølgingen av denne pasientgruppen med høy komorbiditet og nedsatt arbeidsevne. Utvalget vil bestå av hjertetransplanterte pasienter, med nyretransplanterte pasienter som kontrollgruppe. Prosjektet vil bestå av to delstudier; en del knyttet til langtidsoverlevelse (til sammen 132 deltakere), og en del hvor deltakere fra den pågående studien SCHEDULE rekrutteres (ca. 37 deltakere). Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1260 Prosjektstart: 05.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ira Haraldsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ubundne forskningsmidler fra Throne Holst til Psykosomatisk avdeling OUS-RH

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 169

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst
25.11.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst