Forskningsprosjekt


Implantatforankret tannprotese i overkjeven

Vitenskapelig tittel:
A 5-years study of maxillary removable full prosthesis retained by Locator attachments on 3 implants

Prosjektbeskrivelse:
Restaurering av en fullt tannløs overkjeve med en implantatforankret tannprotese er som regel omfattende og kostnadskrevende. Hensikten med denne kliniske studien er å undersøke om pasienter med en tannløs overkjeve behandlet med en avtakbar tannprotese forankret på tre implantater kan gi akseptable resultater. Alle pasienter som har mottatt denne behandlingen utført i en tannlege-spesialist-klinikk vil bli innvitert skriftlig til å få implantatene og tannprotesens tilstand og funksjon vurdert klinisk og røntgenologisk over 5 år. Kliniske funn vil bli registrert og deltakernes synspunkter på behandlingen og erfaringer med bruk av tannprotesen vil bli evaluert og assosiert med de kliniske funnene. Mulige risiko-faktorer med hensyn til biologiske og tekniske komplikasjoner vil bli identifisert. Data vil bli presentert med deskriptiv statistikk, samt med Kaplan-Meier overlevelsesanalyser og parametriske/non-parametriske tester vil bli brukt for estimering av statistisk signifikans.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1446 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 01.10.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Asbjørn Jokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studien er egenfinansiert

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Sluttmelding/publikasjon: Implantatforankret tannprotese i overkjeven
Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord
14.09.2017 REK nord
25.10.2018 REK nord