Forskningsprosjekt


6S studien. Virkningen av hydroxyethylstivelse 130/0.4 sammenliknet med en balansert saltoppløsning på dødelighet og nyreskade hos pasienter med svær sepsis 6S

Vitenskapelig tittel:
Virkningen af hydroxyethylstivelse 130/0.4 sammenlignet med en balanceret saltopløsning på dødelighed og nyreskade hos patienter med svær sepsis 6S - Scandinavian Starch for Severe Sepsis/Septic Shock - forsøget

Prosjektbeskrivelse:
Baggrund Blodforgiftning (sepsis) er karakteriseret ved svigt af kredsløb og vitale organer. Tilstanden forekommer hyppigst ved lunge- eller mavetarminfektion og rammer årligt tusinder af patienter i Danmark (Norge) og millioner globalt. Dødeligheden på 30-50 % gør blodforgiftning til en af de hyppigste dødsårsager på verdensplan, hvorfor det er essentielt at forbedre behandlingen. Væskebehandling er ofte livreddende for patienter med svær blodforgiftning. Det er dog uvist hvilken væske, der er bedst, og uklart om nogle væsketyper skader disse patienter. Formål Nærværende forsøg skal undersøge om HES 130 sammenlignet med en saltvandsopløsning ændrer dødeligheden eller graden af blivende nyreskade hos patienter med svær blodforgiftning. Samtidig vil andre skadelige eller gavnlige virkninger af HES 130 kunne afdækkes. Metoder Samlet vil 800 patienter indlagt på intensivafdeling med svær blodforgiftning blive randomiseret til maskeret væskebehandling med enten HES 130 eller en saltvandsopløsning. Patienterne forventes inkluderet på 25 skandinaviske intensivafdelinger (13 i Danmark, 5 i Sverige og Norge og en i Finland og Island) over en 2-års periode fra 1. november 2009.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1875 EudraCT-nummer: 2009-010104-28 Prosjektstart: 15.11.2009 Prosjektslutt: 15.11.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Berit Guttormsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2009 REK vest
20.08.2012 REK vest
20.06.2013 REK vest
31.01.2018 REK vest