Forskningsprosjekt


Anafylaksi og andre straksallergiske reaksjoner under anestesi i Norge

Vitenskapelig tittel:
Anaphylaxis during anaethesia, epidemiology

Prosjektbeskrivelse:
Anafylaksi er en sjelden men fryktet komplikasjon under anestesi som kan føre til pasientskade eller død. Insidensen har vært estimert til 1:5000 - 1:20000. Benyttes neuromuskulære blokkere (NMBAs) er insidensen enda høyere. Det er viktig å diagnostisere og utrede pasienter som har hatt en (mulig) anafylaktisk reaksjon, slik at man i fremtiden kan unngå en lignende reaksjon. Utredningen har bl.a. foregått på Haukeland universitetssykehus der pasienter med denne type reaksjon registreres siden 1997. Norge har en høy forekomst av IgE-mediert anafylaksi under anestesi sammenlignet med andre land, årsaken til dette er ukjent, men en mulig teori er at inntak af folkodinholdige produkter har ført til IgE-sensibilisering, slik at disse pasienter er mer mottakelig i forhold til å reagere med en anafylaktisk reaksjon på NMBAs. Formålet med prosjektet er epidemiologisk forskning på forekomst av anafylaktiske reaksjoner under anestesi i Norge. Se forøvrig vedlagte protokoll
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2124 Prosjektstart: 11.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Berit Guttormsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Høyere grad
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2009 REK vest
18.08.2016 REK vest
18.08.2016 REK vest
09.02.2017 REK vest
31.01.2018 REK vest