Forskningsprosjekt


Foreligger det degenerative forandringer i fremre korsbånd før ruptur?

Vitenskapelig tittel:
Is the ACL degenerated before rupture?

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke om det finnes degenerative forandringer i fremre korsbånd før ruptur. Slike degenerative forandringer kan sannsynligvis forebygges. Ved å karakterisere de basale histopatologiske og patofysiologiske forandringene ved fremre korsbåndruptur kan dette gi informasjon som bedrer forståelsen hvorfor korsbåndet rumperer, og derved gi muligheter for mer kunnskapsbaserte primærprofylaktiske, og behandlingsmessige tiltak. Hyppigheten av fremre korsbåndsskade er ca. 1 per 3000 innbygger. Det er den aktive og yngre befolkningsandelen som rammes av fremre korsbåndsruptur. Veien tilbake til knebelastende aktiviteter kan være vanskelig uten rekonstruksjon av fremre korsbånd. Det er ikke bevist at rekonstruksjon av fremre korsbånd etter korsbåndsskade vil forhindre utviklingen av slitasje i kneet. Dette er en av grunnene til at man bør forsøke å etablere kunnskapsbaserte tiltak for å forebygge korsbåndsskader. I tidligere undersøkelser av akutt rumperte achilles sener, er det ved histopatologisk undersøkelse påvist kroniske degenerative forandringer til tross for at pasientene var symptomfrie før ruptur. Det er nærliggende å tenke at fremre korsbånd har de samme kroniske degenerative forandringene, siden ligamenter og sener er svært like når det gjelder anatomi og biomekanikk. 70-80% av pasienter som presenterer med traumatisk hemartros (blod i kneet) har rumpert fremre korsbånd. Sanking av biopsier vil gjøres artroskopisk innen 24 timer fra skadeøyeblikket. Under inngrepet skylles kneet rent for blod, og man fjerner korsbåndrestene som vil bli analysert histopatologisk og immunohistopatologisk for degenerative forandringer.Ved tidligere undersøkelser er det vist at hemartros gir en forsinket rehabilitering, samt predisponerer for arthrofibrose. Det er derfor grunn til å anta at man ved ovenforbeskrevet operativ prosedyre vil kunne redusere forekomsten av arthrofibrose, og samtidig gi et raskere rehabiliteringsforløp. Man vil i tillegg forhindre mekaniske symptomer fra korsbåndsrestene. Et rumpert korsbånd vil ikke gro tilbake, slik at behandlingen enten er konservativ med veiledet opptrening, eller operativ med rekonstruksjonskirurgi. Kriteriet for rekonstruksjon er et reaksjonsløst kne med normal bevegelighet. Rekonstruksjon kan derfor ofte tidligst skje etter 6-12 uker. Ved skylling av kneet skadedagen kan dette gi et kortere rehabiliteringsforløp, som er gunstig enten man velger konservativ eller operativ behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1808 Prosjektstart: 01.05.2009 Prosjektslutt: 01.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: John Magne Hoseth
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nordmøre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: videreutdanning, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2009 REK vest
12.01.2017 REK vest
16.03.2017 REK vest