Forskningsprosjekt


Oppfølging under eller etter kreftbehandling?

Vitenskapelig tittel:

A prospective randomised study of exercise and nutrition during radiotherapy vs. multidimensional rehabilitation after radiotherapy in patients with head/neck cancer, rectal and cervical cancer.Prosjektbeskrivelse:
Mange pasienter med hode-/hals-, endetarms- og livmorhalskreft sliter med underernæring , vekttap, redusert fysisk kapasitet, trøtthet og redusert livskvalitet under og etter behandling. Formålet med studien er å få mer kunnskap om hvilke tiltak som kan redusere bivirkningene, og når i behandlingsforløpet de skal igangsettes. Dette skal gjøres vha. en prospektiv longitudinell randomisert kontrollert studie hvor pasienter randomiseres til a) trening og ernæringsveiledning under behandling (intervensjon 2 ganger per uke poliklinisk), eller b) sammensatt rehabilitering etter behandling (3 uker på institusjon). Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2098 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jo-Åsmund Lund
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Egeninitiert og egenfinansiert prosjekt.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 260

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2013 REK midt
27.11.2015 REK midt
19.08.2016 REK midt