Forskningsprosjekt


Legemiddelbruk i svangerskap og ammeperiode blant kvinner med migrene

Vitenskapelig tittel:

Legemiddelbruk i svangerskap og ammeperiode blant kvinner med migrene med fokus på holdninger, risikooppfatning og etterlevelse av behandling.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge legemiddelbruk i svangerskap og ammeperiode blant kvinner med migrene, med spesiell fokus på holdninger, risikooppfatning og etterlevelse av medisinsk behandling, samt hvilke kilder som benyttes for å innhente informasjon om legemidler. For mange migrenemidler foreligger det manglende sikkerhetsdata vedrørende bruk under graviditet og amming, og man har begrenset kunnskap om hvordan disse midlene kan påvirke barnet dersom det eksponeres for legemiddel i fosterlivet eller gjennom morsmelk. Man vet ikke om det manglende kunnskapsgrunnlaget medfører at kvinner med migrene avstår fra optimal legemiddelbehandling i graviditet og ammeperiode. Ved å fremskaffe kunnskap innen dette feltet er vårt mål å avdekke problemområder som helsepersonell involvert i oppfølgingen av denne pasientgruppen kan prioritere. Dette vil bidra til en forbedret svangerskaps- og barselomsorg for kvinner med migrene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1193 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Georg Sager
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det planlegges å søke finansiering fra Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) for et 6-årig dobbeltkompetanseløp (dvs doktorgrad og legespesialisering parallelt). Prosjektet er en delstudie av et større prosjekt med overordnet fokus på legemiddelbehandling av migrene i svangerskap og ammeperiode.  

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Legemiddelbruk i svangerskap og ammeperiode blant kvinner med migrene
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK nord
26.09.2013 REK nord
13.08.2015 REK nord
17.08.2017 REK nord