Forskningsprosjekt


Effekt av ankelstøtte på kne og hoftebevegelse under gange hos personer som har hatt slag og har spastisk leggmuskulatur

Vitenskapelig tittel:

Effekten av to ulike varianter av ankel-fotortoser (AFO) på hofte- og kneledd under gange hos pasienter som har spastiske plantarfleksorer som følge av slag.

The effect of two different designs of Ankle Foot Orthoses (AFOs) on the hip and knee joints during gait in post-stroke patients with spastic plantar flexors.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne masterstudien er å undersøke om grad av bevegelsesutslag i ankelleddet i en ankel-fotortose (AFO) påvirker hoftens og kneets kinematikk og kinetikk hos pasienter med spastisk plantarfleksjonsmuskulatur som følge av slag. Man skal sammenlikne en leddet og en uleddet AFOs påvirkning på kne- og hoftledd gjennom et quasi-eksperimentelt, two-period, crossover design. Det skal rekrutteres 10 deltakere som må melde seg til studien etter å ha fått informasjon via oppslag om prosjektet på ulike lokale klinikker. Forskningsdeltakerne skal prøve ut AFO både leddet og uleddet i henholdsvis fire uker hver, og vil dermed fungere som sine egne kontroller. Halve gruppen randomiseres til å begynne med en leddet AFO og den andre halvparten med en uleddet AFO. Etter 4 uker bytter de til den andre typen AFO. Deltakerne skal undersøkes i Bevegelseslaboratoriet ved Sunnaas sykehus to ganger à 1,5 time. Undersøkelsene ved Bevegelseslaboratoriet skal fotograferes og filmes. Bildene er tatt fra midjen og ned. I tillegg til opplysninger fra pasientjournal skal det skal samles en lang rekke opplysninger angående bevegelsesmønstre, belastning, muskelstyrke, bevegelsesutslag, spastisitet og propriosepsjon i stortå. Etter at studien er gjennomført vil dokumentasjonen av undersøkelsen bli benyttet til undervisning og publikasjoner. Bilder og videofilmer vil bli brukt i anonymisert form i undervisning eller publikasjoner sammen med andre anonymiserte prosjektdata. Forskningsdeltakerne samtykker til denne bruken av opplysninger om dem.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1079 Prosjektstart: 28.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arve Opheim
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette forskningsprosjektet er blitt tildelt stipend fra ISPO Norge og Rektor György Veres Videreutdanningsfond. Noe av disse midlene vil bli brukt til å dekke deltagernes reiseutgifter, og eventuelt for dekking av utgifter i forbindelse med produksjon av AFOer. Det er ingen interessekonflikt forbindet med disse midlene. 

AFOene vil bli fakturert NAV på samme måte som når pasienten får et hjelpemiddel fra sitt lokale ortopeditekniske klinikker. 

Anne Helene Kulia gjør dette forskningsprosjektet som en del av sin mastergrad ved University of Strathclyde. Hun har delvis permisjon fra sin jobb i Ortopediservice under gjennomføringen av denne studien, deler av denne permisjonen er lønnet. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master in Rehabilitation, University of Strathclyde, UK, Nivå: MSc
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst