Forskningsprosjekt


Langtidsoppfølging av venøs tromboembolisme

Vitenskapelig tittel:
Longterm Outcome of Venous Thromboembolism - a Prospective Follow-up Study- The LOVE Study

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en prospektiv oppfølgingsstudie som har som formål å følge opp pasienter med venøs tromboembolisme (VTE), som omfatter blodpropp i ben, (dyp venetrombose=DVT) eller i lunge (lungeemboli), for å evaluere forekomsten av langtids komplikasjoner som posttrombotisk syndrom (PTS) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTPH) 5 år etter diagnosen av VTE. Studien skal også se på om det er forskjell i forekomsten av disse tilstandene hos pasienter som ble behandlet med gamle (warfarin=marevan) kontra nye blodfortynnende midler (rivaroxaban). Studien skal også se på tilbakefall av VTE etter avsluttet behandling, dødelighet, forekomst av kreft, livskvalitet og behandlingsrelaterte komplikasjoner. 2500 pasienter med VTE skal rekrutteres over 10 år. Deltakerne innkalles til kontroll 3-6 måneder, 2 og 5 år etter diagnosen, for undersøkelser. Dessuten foretas årlig oppfølgning pr brev og telefonkontroller.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1253 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det skal søkes midler fra Helse sør-øst og egen institusjon.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2500

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst