Forskningsprosjekt


Adrenalektomi ved Sub-Cushing

Vitenskapelig tittel:
Prospektivt randomiserad studie av adrenalektomi jämfört med uppföljning vid subkliniskt Cushings syndrom (AUSC)

Prosjektbeskrivelse:
Subklinisk Cushings syndrom er en mild variant av Cushings syndrom, kjennetegnet av en mindre forstyrrelse/overproduksjon av kortisol, men uten de ellers vanlige kjennetegn og symptomer som man ser ved fullt utviklet Cushings syndrom. Denne tilstanden kan behandles kirurgisk ved en operasjon (fjerning av binyre). Imidlertid er det usikkerhetomkring spørsmålet om operasjon har en positiv virkning på risiko for hjerte-karsykdom,og hensikten med denne studien er å undersøke dette gjennom å sammenligne resultatene ved operasjon med pasienter som får en vanlig oppfølging uten operasjon. I denne prospektive studien blir 20 pasienter randomisert til enten kirurgi eller vanlig oppfølging. Deltakelse innebærer utredning initialt med kontroller etter 1 og 2 år.Det tas blodprøve for bla genetiske undersøkelser og det foretas undersøkelse av hjerte-kar-funksjon, nyrefunksjon og blodtrykk. Det søkes om opprettelse av spesifikk forskningsbiobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1000 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anette Heie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: forskningsmidler ved Universitetet i Lund
sykehusmidler i Bergen

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Materiale fra biobank:
AUSC
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK vest
17.09.2015 REK vest
06.02.2019 REK vest