Forskningsprosjekt


ETORA (Evaluering av TOksisitet av nyere Rusmidler bestemt ved Analyse)

Prosjektbeskrivelse:
Den økende bruken av nye syntetiske rusmidler med ukjente virkninger på helsen er en utfordring for behandlingsapparatet, og kan medføre at pasienter får mangelfull behandling. Pasientene vet ofte ikke selv hva de har brukt, på grunn av manglende eller feilaktig merking av illegalt solgte rusmidler. En systematisk økning i kunnskapen om utbredelse, klinikk og mulig behandling er derfor nødvendig. For å kunne relatere kliniske symptomer til faktisk inntatt stoff vil det være nødvendig med analyse av biologiske prøver. Giftinformasjonen og Folkehelseinstituttet har derfor som målsetting å øke kunnskapen om hvilke nye rusmidler som er i omløp i Norge og som medfører kontakt med legevakt/sykehus, samle erfaringer om stoffenes forgiftningsklinikk og farlighet, utvikle metoder for å påvise nye stoffer i ulike biologiske materialer som blod og urin, samt å finne ut noe om den geografiske utbredelsen av nyere rusmidler. Prosjektet ETORA vil bidra til slik kunnskap. Pasientgruppen vil bestå av personer som kommer til sykehus eller legevakt, hvor det er mistanke om- eller etablert eksponering for nyere rusmidler. Man forventer å rekruttere mellom 40 og 80 personer per år, og det søkes om godkjenning til å ikke innhente samtykke fra personene som avgir blod mens de er til behandling for sin forgiftning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1059 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elisabeth Leere Øiestad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Omkostningene dekkes av FHI og GI i felleskap. Det er bevilget prosjektmidler av Helsedirektoratet. Kostnader til analyse av blodprøver og evt. urinprøver, ut over bevilgede prosjektmidler fra Helsedirektoratet, dekkes av Folkehelseinstituttet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Materiale fra biobank:
Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2013 REK sør-øst
10.06.2014 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
18.08.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst