Forskningsprosjekt


Søvnforstyrrelser relatert til immunmodulerende behandling ved multippel sklerose

Vitenskapelig tittel:
SØVNFORSTYRRELSER RELATERT TIL IMMUNMODULERENDE BEHANDLING (inferferon-beta, glatirameracetate, fingolimod eller natalizumab) VED MULTIPPEL SKLEROSE

Prosjektbeskrivelse:
Søvnforstyrrelser er et vanlig og plagsomt symptom hos pasienter med multippel sklerose (MS), og redusert søvnkvalitet er rapportert hos opptil 50 % av pasientene. Det er også rapportert at søvnforstyrrelser kan forverres av immunmodulering som er sentralt i behandlingen av MS. Dette kan gi redusert compliance og gjennom det redusert effekt av behandling. Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge søvnforstyrrelse relatert til immunmodulerende behandling ved hjelp av spørreskjemaundersøkelser. Pasienter som mottar forskjellig behandling vil inkluderes. Målsettingen med studien er å bedre kunne justere behandling for å redusere risikoen for bivirkninger med søvnforstyrrelser. Deltakerne vil være de MS-pasientene ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, som har mottar immunmodulerende behandling, i alt ca 500 personer. Deltakelse innebærer utfylling av spørreskjema for MS-symptomer og symptomer for diagnostikk av ulike søvnforstyrrelser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/999 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjell-Morten Myhr
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Nasjonalt kompetansetjeneste for multippel sklerose

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK vest
31.01.2018 REK vest