Forskningsprosjekt


Koagulase negative stafylokokker - kolonisering av friske personer

Vitenskapelig tittel:
Hospital adapted CoNS are phylogenetically separated from community CoNS isolates

Prosjektbeskrivelse:
Koagulase negative stafylokokker (KNS) er en del av den vanlige bakterielle hudflora. Under visse forutsetninger kan imidlertid disse bakteriene også medføre alvorlig sykdom. I moderne medisin har vi en stor pasientgruppe med nedsatt immunforsvar og pasienter som får operert inn proteser i blodkar og ledd. Disse pasientene er utsatt for KNS infeksjoner med alvorlige konsekvenser. Vi vet at KNS som isoleres på sykehus kan ha andre egenskaper enn KNS som finnes hos friske. Det er av betydning å finne ut forskjeller mellom bakteriestammer fra sykehus og utenfor sykehus da vi på den måten evt kan identifisere faktorer hos sykehus-assosierte bakterier som kanskje i fremtiden kan modifiseres/hemmes. Vi har et stort antall KNS stammer fra sykehus, men mangler et normalmateriale med KNS fra friske forsøkspersoner. I dette prosjektet vil vi rekruttere friske personer for å få et slikt materiale.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/974 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 01.08.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  UiT
UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres med prosjektmidler fra Helse Nord.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Del av forskningsprogram:

Biofilmassosierte stafylokokk infeksjoner – vert-mikrobe interaksjon og nye behandlingsstrategier


Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK nord