Forskningsprosjekt


Evaluering av kunnskap om fedme blant sisteårs medisinstudenter i Norge

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of the knowledge on obesity among final year medical students in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å undersøke om medisinstudenter ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim uteksamineres med en tilstrekkelig kunnskap om hvordan forebygge, behandle og takle pasienter med overvekt og fedme etter seks års profesjonsutdanning. 240 medisinstudenter skal besvare anonyme spørreskjemaer hvor målet er å kartlegge deres kunnskap om fedme. Bakgrunnen for studien er at overvekt og fedme er et økende problem verden over, også i Norge. Med den nye Folkehelseloven (2011) så øremerkes det store ressurser til forebygging og behandling av fedme og fedmerelaterte sykdommer. Medisinsk personell i primærhelsetjenesten er de som først møter pasienter med vektproblematikk som ønsker og trenger behandling. Data fra utenlandske studier viser at det er mangel på kunnskap om ernæring, livsstilsbehandling av fedme og konsekvenser av overvekt blant helsepersonell. Flere undersøkelser tyder på at nivået av kunnskap om fedme blant britiske, amerikanske og australske medisinstudenter er svært mangelfull, men det eksisterer per dags dato ingen informasjon om kunnskapsnivået på norske universiteter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1042 Prosjektstart: 16.09.2013 Prosjektslutt: 30.05.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Catia Martins
Forskningsansvarlig(e):  IKM, NTNU
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er et ledd i en mastergrad i Fedme ved Medisinsk Fakultet, NTNU, og det gies begrenset økonomisk støtte til prosjektet. Støtten skal dekke eventuelle reisekostnader, opphold og materialutgifter, hvor alt må dokumenteres via kvitteringer og utskrifter.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 240

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Fedme og Helse, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2013 REK sør-øst