Forskningsprosjekt


Endotelfunksjon etter pankreastransplantasjon

Vitenskapelig tittel:
Endothelial function after restoration of normoglycemia following single pancreas transplantation

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med type 1 diabetes får som regel normalisert sitt blodsukker etter transplantasjon av bukspyttkjertel, ved at de gjenoppretter normal endogen insulinprodusjon. Man ønsker med denne studien å sammenligne blodkarenes evne til å reagere normalt ved hhv høye og normale blodsukkernivå, da en tidligere har sett at suboptimale insulinnivå kan være assosiert med nedsatt elastisitet i blodkarene (endoteldysfunksjon). Dette er en risikofaktor for hjerte/kar-sykdom. I tillegg til vanlige blodprøver og analyse av inflammasjonsmarkører i plasma, vil man non-invasivt undersøke pulsåren på overarmen med ultralyd for å se etter tidlige tegn på karskade, og se om dette har sammenheng med blodsukkerverdiene. Metoden kalles flow-mediert dilatasjon (FMD). Samtidig måles blodtrykk i fingertuppene (Endo-PAT). Denne kunnskapen kan på lengre sikt være fordelaktig i oppfølgingen av transplanterte pasienter. Intervensjonsgruppen vil bestå av ca. 50 pasienter med type 1 diabetes på venteliste for transplantasjon av bukspyttkjertel, mens kontrollgruppen vil bestå av personer uten diabetes på venteliste for transplantasjon av nyre (kontroll for immunsuppresjon) og friske frivillige (for alders- og kjønnsmatching). Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1062 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond Jenssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet har mottatt forskningsstipend fra Helse Sør-Øst (prosjektnummer 2013047)

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: Cand.scient
Materiale fra biobank:
Endotelfunksjon etter transplantasjon
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst