Forskningsprosjekt


Behandling av irritabel tarmsykdom ved fekal mikrobiotisk transplantasjon

Vitenskapelig tittel:
 

Behandling av irritabel tarmsykdom ved fekal mikrobiotisk transplantasjon

 

Behandling av irritabel tarmsykdom ved fekal mikrobiotisk transplantasjonProsjektbeskrivelse:
Fekal mikrobiotisk transplantasjon (FMT) har svært gode resultat som behandling for gastronetritt med Clostridium Difficile. Det etterlyses nå studier om hvordan denne behandlingen kan brukes i andre sammenhenger der en forstyrrelse i tarmfloraen tenkes å gi opphav til sykdom. Det er utarbeidet hypoteser på mikroskopisk nivå som forklarer hvordan en forstyrrelse i tarmfloraen kan utløse irritabel tarm syndrom (IBS). I tillegg ser man hvordan gjennomgått gastroenterit disponerer for IBS. Det er også vist at FMT kan gi en varig endring i tarmfloraen. Det finnes ingen kontrollerte randomiserte studier på FMT som behandling for IBS. Vi ønsker nå å gjøre en prospektiv dobbeltblind kontrollert behandlingsstudie med 60 pasienter. Målsettingen er å besvare noen av spørsmålene som stilles i litteraturen. Er det en sammenheng mellom forstyrrelse i tarmfloraen og IBS? Kan FMT brukes som behandlingsform ved IBS *Per Christian Valle har godkjent doktorgradsavhandling. Disputas i juni/juli*
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/971 Prosjektstart: 10.09.2013 Prosjektslutt: 10.05.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rasmus Goll
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:  

Det søkes til xtrastrastiftelsen. Søknad sendes i slutten av Mai/juni.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudie, Nivå: Doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Behandling av irritabel tarmsykdom ved fekal mikrobiotisk transplantasjon
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK nord
26.09.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
09.01.2014 REK nord
26.05.2016 REK nord
12.10.2017 REK nord
11.04.2019 REK nord