Forskningsprosjekt


Er det mulig å tidfeste et blåmerke?

Vitenskapelig tittel:
Undersøkelse av blåmerker over tid ved hjelp av spektrofotometer.

Prosjektbeskrivelse:
Det er viktig å få mer kunnskap om blåmerker i et rettsmedisinsk perspektiv, der datering av blåmerker er sentralt. I dag har man ingen god, objektiv metode for sikkert å si hvor gammelt et blåmerke er. Studiens formål er å undersøke om man ved hjelp av spektrofotometer kan tidsbestemme et blåmerke mer nøyaktig enn det man kan ved hjelp av det blotte øye. Studien skal inkludere 50 friske barn i aldere 0-16 år som kommer til undersøkelse ved Skadepoliklinikken ved St. Olavs Hospital. Data innsamles ved å utføre spektrofotometermålinger på minst to tidspunkt for å kunne sammenligne endringer i blåmerkets sammensetning av nedbrytingsprodukter. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1512 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En vil samarbeide med førsteamanuensis Lise Lyngsnes Randeberg ved NTNU som stiller til disposisjon utstyr som spektrofotometer, fotoapparat og bærbar PC. Det er også mulighet for at Lyngsnes Randeberg kan stille en stipendiat til delvis disposisjon for dette prosjektet. Ellers tenker en å benytte en deltids forskerstilling/ D-stilling ved Barne- og Ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital for å skrive søknader, datainnsamling, analyse og publisering. Sted for undersøkelser vil være enten Skadepoliklinikken eller Mottaket for barn og ungdom ved
St. Olavs Hospital. Man ønsker å kunne utvide prosjektet til å bil brukt som forskningsprosjekt for en Ph.D-grad senere.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Etterutdanning for leger/doktorgradsprosjekt, Nivå: Forskningsstilling på Barneklinikken, evt utvides til doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2013 REK midt
04.04.2014 REK midt
22.08.2014 REK midt
24.10.2014 REK midt
24.10.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt