Forskningsprosjekt


TIGRIS Pasienter med stabil kransåresykdom etter gjennomgått hjerteinfarkt: Langtidsrisiko, klinisk håndtering og helsetjeneste-ressursbruk

Vitenskapelig tittel:
TIGRIS: Long-term rIsk, clinical management and healthcare resource utilization of stable coronary artery disease in post myocardial infarction patients

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å innhente tidsmessig oppdaterte data vedrørende risikofaktorer og forløpet av KS, og helsetjeneste-bruk hos høy-risiko pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt fra 1 til 3 år før inklusjon i studien. Studien er en ikke-intervensjonell observasjons studie, og tar sikte på å inkludere 200 pasienter i Norge. Inklusjon i studien innebærer at det innhentes journalopplysninger og at man blir kontaktet på telefon hver 6. måned i minst tre år. Hver samtale vil ha en varighet på ca. 15 minutter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1899 Prosjektstart: 27.06.2013 Prosjektslutt: 31.03.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Frederic Kontny
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av AstraZeneca AS. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
05.05.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
22.10.2014 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst