Generell forskningsbiobank


Nefrologisk forskning i Stavanger

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden om en generell forskningsbiobank, er et resultat av at der er dannet en forskergruppe for nefrologi ved ved Helse Stavanger HF. Søknadens primære formål, er å transformere en eldre spesifikk forskningsbiobank for prosjekt "Homocysteine hos pasienter med epilepsi og uremi" til en generell forskningsbiobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1286 Startdato for innsamling av materiale: 31.12.1999

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Terje Apeland
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Finansieringskilder: Helse Stavanger HF


Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2013 REK vest
16.01.2014 REK vest