Forskningsprosjekt


Pasienters opplevelser av å lide av spiseforstyrrelser og selvskading

Vitenskapelig tittel:
Pasienters opplevelser av å lide av spiseforstyrrelser og selvskading

Prosjektbeskrivelse:
En vil i dette prosjektet intervjue et utvalg pasienter for å undersøke deres opplevelser av å lide av samtidig spiseforstyrrese og selvskading.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/403 Prosjektstart: 15.02.2010 Prosjektslutt: 14.02.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Rolf Wynn
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord