Forskningsprosjekt


Animasjon av aktivitetsutførelse for måling av funksjon hos personer med hofte- og kneartrose

Vitenskapelig tittel:

Development and Cross-Cultural Validation of a Computerized Animated Activity Questionnaire (AAQ) for measuring activity limitations in patients with Hip and Knee Osteoarthritis.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å utvikle "et selv-rapportert, databasert Animert Aktivitetssspørreskjema (AAQ) for å måle aktivitetsbegrensninger blant pasienter med hofte- og kneartrose”. Både funksjonstester og egenrapportering er viktige for å gjøre en evaluering av en pasients funksjon. Prosjektet er en del del av et forskningsprogram, Fysioprim, og er et samarbeidsprosjekt med VU University Medical Center, Amsterdam. Studien er en tverrkulturell validering. Det skal rekrutteres 200 pasienter fra 6 land, 30 pasienter med kne eller hofteleddsartrose og 30 pårørende i Norge. Pasientene skal fylle ut to spørreskjemaer, og etter en uke vil de bli bedt om å fylle ut de samme skjemaene en gang til. Utfylling kan enten skje elektronisk eller ved å møte opp på et fysikalsk institutt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1100 Prosjektstart: 26.08.2013 Prosjektslutt: 22.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Fysioprim

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Del av forskningsprogram: Fysioprim (ikke behandlet i REK som overordnet program, bare delprosjekter9
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK sør-øst