Forskningsprosjekt


Humor-helse 15 år

Vitenskapelig tittel:
Analyse av 15 års overlevelse hos deltakere i HUNT-2 basert på humorskårer

 

 Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å teste antakelsen om at vennlig sans for humor øker livslengden. Data fra HUNT 2 skal kobles til Dødsårsaksregisteret, og man skal undersøke om sans for humor har ulik effekt på ulike årsaker til død, slik som hjerte-karsykdom, cancer eller infeksjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1107 Prosjektstart: 15.08.2013 Prosjektslutt: 27.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Are Holen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Forskningsmidler fra Det medisinske fakultet, NTNU

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Behandlet i REK
DatoREK
21.06.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt