Forskningsprosjekt


Stiripentol prosjekt

Vitenskapelig tittel:
Diacomit post-marketing survey

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet omfatter en kartlegging av alle bivirkninger av Stiripentol, som brukes ved et sjeldenepilepsisyndrom, Dravet syndrom. Bivirkninger av Stiripentol ved andre epilepsiformer skal også undersøkes. Det europeiske legemiddelverket EMEA har pålagt firmaet Biocodex å utføre studien som allerede har startet. Det er ingen intervensjon, bare observasjon. Hvis man er med i studien, blir bivirkningsprofil og effekt av medikamentet fulgt nøyere enn ellers.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1253 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 07.11.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anette Ramm-Pettersen
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst