Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for utvikling av demens

Vitenskapelig tittel:
Risikofaktorer forutvikling av demens basert på befolkningsdata (HUNT materialet) og syke med demens diagnose fra sykehus.

Prosjektbeskrivelse:
I forskningsprosjektet vil risikofaktorer for utvikling av demens bli analysert i en stor uselektert generell befolkning. Data om risikofaktorer som skal studeres (eksposisjonsdata) hentes fra de tre helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag, mens data om de som har utviklet demens hentes fra pasienter som har fått diagnosen demens etter utredning ved et av sykehusene i Nord-Trøndelag. Både tidligere studerte og dokumenterte risikofaktorer og nye risikofaktorer vil bli studert på en ny og grundig måte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1226 Prosjektstart: 01.04.2009 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eystein Stordal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Prosjektet vil generere flere PhD studier, Nivå: PhD nivvå
Behandlet i REK
DatoREK
02.11.2009 REK midt