Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for utvikling av bipolar sykdom

Vitenskapelig tittel:
Risikofaktorer for utvikling av bipolar sykdom basert på befolkningsdata (HUNT materialet) og syke med bipolar diagnose fra sykehus.

Prosjektbeskrivelse:
I forskningsprosjektet vil risikofaktorer for utvikling av bipolar sykdom bli analysert i en stor uselektert generell befolkning. Data om risikofaktorer som skal studeres (eksposisjonsdata) hentes fra de tre helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag, mens data om de som har utviklet bipolar sykdom hentes fra pasienter som har fått diagnosen bipolar sykdom etter utredning ved et av sykehusene i Nord-Trøndelag. Både tidligere studerte og dokumenterte risikofaktorer og nye risikofaktorer vil bli studert på en ny og grundig måte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1335 Prosjektstart: 01.04.2009 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eystein Stordal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskningsprosjektet vil generere flere PhD prosjekter, Nivå: PhD nivå
Behandlet i REK
DatoREK
02.11.2009 REK midt