Forskningsprosjekt


Avansert luftveishåndtering i ambulansetjenesten ved hjertestans utenfor sykehus

Vitenskapelig tittel:
I-Gel versus current practice in out-of-hospital cardiac arrest by paramedics in Norway – a prospective stepped wedge crossover trial. 


Prosjektbeskrivelse:
Kontroll av luftveier er et viktig tiltak ved hjertestans utenfor sykehus. Likevel vet vi lite om de metoder ambulansetjenesten bruker er de beste for pasientene eller ikke. Europeiske retningslinjer for gjenoppliving etter hjertestans, reduserer fokus på endotrakeal intubasjon (ETI), og anbefaler enklere luftveisalternativer, som laryngeal maske (LMA), Proseal-LMA, laryngeal tube (LTS) eller i-Gel, dersom man ikke har spesiell kompetanse i endotrakeal intubasjon. I-Gel er idag innført ved noen få norske ambulansetjenester. Vår studie ønsker å se på bruken av i-Gel ved hjertestans utenfor sykehus, sammenlignet med dagens luftveispraksis, ved ambulansetjenestene i Helse Vest, Helse Midt og Helse SørØst.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/984 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Arne Sunde
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen ekstern finansiering foreløpig, men søknad til Helse Vest Forskningsmidler vurderes. Deltagende ambulansetjenester dekker i utgangspunktet egne utgifter i forbindelse med studien.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-studium, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK vest