Forskningsprosjekt


Prevensjon etter nyretransplantasjon

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk nyresykdom er en kontraindikasjon mot graviditet og fører ofte til spontanabort. Årlig utføres det ca. 300 nyretransplantasjoner i Norge, men det finnes i dag ingen oversikt som belyser prevensjon hos nyretransplanterte kvinner i fertil alder. Det foreligger heller ikke noen skriftlige retningslinjer for bruk av prevensjonsmidler i denne pasientkategorien. Hensikten med denne studien er å kartlegge prevensjon etter nyretransplantasjon hos fertile kvinner i Norge. Det skal inkluderes 250 nyretransplanterte kvinner mellom 18 og 45 år. Deltakerne skal fylle ut et spørreskjema som tar for seg pasientenes kunnskap og praksis av prevensjon, deres informasjonskilde, bruk av prevensjon, samt sosioøkonomisk bakgrunn.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1005 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Forough Rashidi
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: OUS samt 20.000,- fra Landsforeningen for Nyretransplanterte.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2013 REK sør-øst